Akademia Zarządzania IT

AkademiaAkademia Zarządzania IT Administracji Publicznej jest organizowana przez Fundację IT Leader Club Polska.

Rada Programowa Akademii, której przewodniczy prof. nzw. dr hab. inż. Janusza Zawiła – Niedźwiecki, Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej, odpowiedzialna jest za program i koncepcję Akademii, której każdorazowo będzie przyświecała główna myśl przewodnia.

Celem Akademii jest doskonalenie i kształtowanie nowej jakości Liderów IT w sektorze publicznym poprzez podnoszenie ich kompetencji zawodowych. Biorąc udział w Akademii uczestnicy uaktualniają swoją wiedzę, poznają nowe koncepcje i trendy w zarządzaniu IT, a także otrzymują wsparcie w rozwiązywaniu praktycznych i codziennych problemów jakie występują w ich organizacjach. Ponadto udział w roli Słuchacza jest całkowicie NIEODPŁATNY! w ramach realizacji misji społecznej Fundacji IT Leader Club Polska i kończy się otrzymaniem prestiżowego Dyplomu oraz Certyfikatu CPE.