POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.

psg-470x266Niniejszym potwierdzamy, że firma Central Europe Trust – Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (CET), przy udziale kancelarii prawniczej Pałucki Trusiński Prawo i Podatki sp. jawna z siedzibą w Warszawie, zrealizowała na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. (PSG) z siedzibą w Warszawie usługi doradcze przy realizacji projektu (TRANSAKCJI) dotyczącego akwizycji wybranych zasobów spółki PGNiG Technologie S.A. (PGNiG-T).

Zakres prac CET obejmował:

  • Zdefiniowanie modelu TRANSAKCJI – analiza profilu działalności PGNiG-T wraz z analizą możliwych wariantów TRANSAKCJI, uwzględniających aspekty formalno­prawne, podatkowe i biznesowe.
  • Przygotowanie TRANSAKCJI – przeprowadzenie analizy due dillignece PGNiG-T w obszarze prawno-podatkowym i finansowo-księgowym wraz analizą korzyści biznesowych i wpływu na taryfę PSG.
  • Opracowanie modelu finansowego nowego Oddziału PSG – analiza efektywności utworzenia nowego Oddziału PSG na bazie zasobów PGNiG-T wraz z określeniem wpływu jego utworzenia na kluczowe wskaźniki finansowe PSG.
  • Wsparcie przy realizacji TRANSAKCJI – opracowanie projektów umowy sprzedaży i umowy dzierżawy majątku PGNIG-T stanowiącego przedmiot TRANSAKCJI, doradztwo w uzgodnieniu przedmiotowych umów pomiędzy PSG i PGNiG-T.
  • Opracowanie Planu akwizycji zasobów PGNiG-T na potrzeby operacyjnego zarządzania całym procesem.

Ww. prace były zrealizowane przez CET od kwietnia 2017 r. do kwietnia 2018 r. Wymieniona powyżej kancelaria prawnicza realizowała, jako Podwykonawca CET, zadania w zakresie aspektów prawno-podatkowych TRANSAKCJI (analiza formalno­prawna wariantów, analiza due diligence PGNiG-T, umowy transakcyjne).

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.

psg-470x266Niniejszym potwierdzamy, że firma Central Europe Trust – Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (CET), przy udziale kancelarii prawniczej Pałucki Trusiński Prawo i Podatki sp. jawna z siedzibą w Warszawie, zrealizowała na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. (PSG) z siedzibą w Warszawie usługi doradcze przy realizacji projektu dotyczącego akwizycji (TRANSAKCJA) wybranych aktywów (stacji LNG wraz z infrastrukturą gazową) „małego” Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD).

Zakres prac CET obejmował:

  • Wycenę majątku stacji LNG wraz z siecią gazową.
  • Analizę zgodności użytkowania infrastruktury gazowej z uzyskanym przez OSD pozwoleniem na budowę oraz weryfikację ksiąg wieczystych nieruchomości, przez które przebiega infrastruktura gazowa (pod kątem obciążeń oraz tytułów prawnych do nieruchomości).
  • Opracowanie projektu umowy transakcyjnej, związanej z zakupem stacji LNG i sieci gazowej.

Ww. prace były zrealizowane przez CET w okresie października i listopada 2017 r. Wymieniona powyżej kancelaria prawnicza realizowała zadania w zakresie zagadnień prawno-podatkowych (analiza procesu inwestycyjnego oraz spraw własnościowych na trasie przebiegu gazociągów i stacji LNG, umowa transakcyjna).

Określone w umowie prace zostały wykonane na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym oraz w uzgodnionych pomiędzy stronami terminach.

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.

psg-470x266Niniejszym potwierdzamy, że firma Central Europe Trust – Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (CET), przy udziale kancelarii prawniczej Pałucki Trusiński Prawo i Podatki sp. jawna z siedzibą w Warszawie, zrealizowała na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. (PSG) z siedzibą w Warszawie usługi doradcze przy realizacji projektu dotyczącego akwizycji (TRANSAKCJA) aktywów „małego” Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD).

Zakres prac CET obejmował:

1) Przeprowadzenie pełnej analizy due diligence OSD w obszarach:

a) księgowo-finansowym,
b) podatkowym,
c) formalno-prawnym, z uwzględnieniem ryzyk w zakresie zawartych umów na realizację inwestycji „w toku” i                                  wynikających z tego tytułu zobowiązań oraz ze szczególną analizą procesu inwestycyjnego oraz spraw                          własnościowych na trasie przebiegu infrastruktury gazowej należącej do OSD.

2) Analizę możliwych wariantów TRANSAKCJI, uwzględniających aspekty formalno­prawne, podatkowe i biznesowe.

3) Wycenę majątku OSD wraz z analizą wpływu transakcji na majątek, koszty i taryfę PSG.

Ww. prace były zrealizowane przez CET w okresie od października do grudnia 2017 r. Wymieniona powyżej kancelaria prawnicza realizowała zadania w zakresie zagadnień prawno-podatkowych (analiza formalno-prawna wariantów, analiza due diligence OSD).

Określone w umowie prace zostały wykonane na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym oraz w uzgodnionych pomiędzy stronami terminach.

Piotr Konopka, Prezes Zarządu KRK Partnerzy sp. z o.o.

W imieniu KRK Pakrkrtnerzy sp. z o.o., potwierdzam iż zespół Kancelarii Pałucki Trusiński, przygotował na nasze zlecenie, dokumentację cen transferowych dotyczącą wzajemnego świadczenia usług doradztwa zawodowego poprzez spółki naszego holdingu.

Dokumentacja odpowiada obowiązującym wymogom, a także identyfikuje przy tym istniejące obecnie zagrożenia fiskalne.

Prawnicy Kancelarii to praktycy, wykonujący zlecenia w terminie i dbający o wysoką jakość świadczonych usług, przez co rozumiem również przyjmowanie perspektywy klienta i rozumienie jego interesów przy poszukiwaniu rozwiązań prawnych. Z przekonaniem polecam zatem współpracę z Kancelarią Pałucki Trusiński.

PIOTR MACIEJEWSKI I PAWEŁ KORNOSZ, CZŁONKOWIE ZARZĄDU INDREAMS SP Z O.O. SP. K.

in-dreams-logoW imieniu Indreams spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w Warszawie (dawniej: Indreams Sp. z o.o. w Warszawie) informujemy, że na nasze zlecenie prawnicy Kancelarii Pałucki Trusiński realizowali od strony prawnej projekt zmian właścicielsko- organizacyjnych, w tym również przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową.

Podczas realizacji powyższego zadania zespół Kancelarii wykazał się najwyższym profesjonalizmem, umiejętnością prowadzenia złożonych gospodarczo projektów, elastycznością i zdolnością współdziałania z klientem, a także wszechstronną znajomością branży.

Kancelaria wspiera prawnie również bieżącą działalność naszej spółki, zajmując się opiniowaniem i analizowaniem umów zawieranych z kontrahentami, bierze udział w negocjacjach, a także optymalizuje podatkowo operacje gospodarcze spółki.

Nie sposób pominąć osobistego zaangażowania zespołu Kancelarii podczas wykonywanej obsługi oraz dbałości o interes klienta.

W związku z powyższym z przyjemnością potwierdzamy, że usługi wykonywane przez Kancelarię Pałucki Trusiński są świadczone na najwyższym poziomie i polecamy ją jako rzetelnego partnera prawnego.

Dariusz Piekarski, Członek Zarządu SARE S.A.

SARE

W imieniu firmy SARE S.A., z siedzibą w Rybniku oświadczam, iż na nasze zlecenie prawnicy Kancelarii Pałucki Trusiński przygotowali opinię prawną dotyczącą kluczowego dla naszej działalności zagadnienia.

Opinia prawna charakteryzuje się wysokim poziomem merytorycznym, jest prosta w przekazie, a do tego świadczy o dogłębnej znajomości przez jej autorów branży, w której działamy. Opinia ta posiada również walor praktyczny, dzięki czemu wykorzystujemy ją w naszej bierzącej działalności.

Polecamy Kancelarię Pałucki Trusiński jako rzetelnego partnera prawnego.

Kazimierz Pułaski, Dyrektor Zarządzający Sony BMG Music Entertainment Poland Sp. z o.o.

SonyBMG_logo_m4acRadca prawny Marcin Pałucki brał czynny udział w procesie tworzenia oddziału Sony BMG Music Entertainment Poland Sp. z o.o., m.in. skutecznie negocjując umowę o zarządzanie.

Wykazał się przy tym szeroką wiedzą prawniczą, dużą elastycznością, a także biznesowym podejściem do stosowania prawa poprzez ukierunkowanie na osiągnięcie celu założonego przez klienta. Wykazując się powyższymi cechami przyczynił się do powstania oddziału.

Sylwia Banaszewska, Dyrektor Zarządzająca Meeting Planner Sp. Z O.O.

Platforma branży eventowej Mmp_bez claimu2eetingPlanner.pl zorganizowała 25 kwietnia 2014 r. uroczystą galę MP Power Night. Wydarzenie, podczas którego ogłosiliśmy laureatów konkursów MP Power Awards oraz Kreatywny Roku Branży Eventowej, odbyło się w przestrzeni Biznes Klubu na Stadionie Narodowym w Warszawie. Kancelaria Pałucki Trusiński była jednym z partnerów gali, na której obecni byli przedstawiciele całego polskiego rynku spotkań.

Dziękujemy Państwu za współpracę i wsparcie przy tym niezwykle ważnym dla nas projekcie, który bez Państwa profesjonalnej pomocy nie uzyskałby oczekiwanego przez nas i naszych gości wymiaru.

Z pełnym przekonaniem rekomendujemy Kancelarię Pałucki Trusiński jako godnego zaufania i świadczącego najwyższej klasy usługi partnera przy organizacji eventów, konferencji czy kongresów. Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy mogli z Państwem współpracować przy okazji kolejnych wydarzeń realizowanych przez zespół MeetingPlanner.pl.

Mirosław Trajman, Dyrektor Departamentu Zarządzania Operacyjnego ENEA S.A.

eneaNiniejszym potwierdzam, że firma Central Europe Trust – Polska we współpracy z kancelarią prawną Pałucki Trusiński zrealizowała projekt polegający na optymalizacji obsługi prawnej ENEA przez własne biuro prawne i kancelarie zewnętrzne. Projekt obejmował:
– analizę świadczenia obsługi prawnej: zakresu, kosztów, organizacji i sposobu zlecenia usług,
– ocenę usług prawnych świadczonych przez mecenasów biura prawnego,
– reorganizację działania biura prawnego,
– wydzielenie części biura prawnego do zewnętrznego podmiotu,
– wynegocjowanie umowy na obsługę prawną z wydzieloną kancelarią,
– przygotowanie dokumentacji wdrożeniowej (regulaminów).

Prace projektowe zostały wykonane na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym.

Marcin Nosiński, Dyrektor Biura Prawnego CIECH S.A.

ciechKancelaria radców prawnych Pałucki Trusiński rozpoczęła współpracę z CIECH S.A. jesienią 2008 r. i od tego czasu bierze czynny udział w rozwiązywaniu szeregu zagadnień prawnych związanych z funkcjonowaniem Spółki.
Na podstawie dotychczasowych doświadczeń z satysfakcją stwierdzam, że Kancelaria wykazuje się profesjonalnym i „pro-klienckim” podejściem do wykonywanych zadań. Aktywne poszukiwanie rozwiązań w granicach obowiązującego prawa, rzeczowość i jasność udzielanych odpowiedzi, a także wychodzenie z własną inicjatywą, stanowią podstawę do wystawienia Kancelarii bardzo dobrej opinii.

 

Prawnicy Kancelarii to praktycy, wykonujący zlecenia w terminie i dbający o wysoką jakość świadczonych usług, przez co rozumiem również przyjmowanie perspektywy klienta i rozumienie jego interesów przy poszukiwaniu rozwiązań prawnych. Z przekonaniem polecam zatem współpracę z Kancelarią radców prawnych Pałucki Trusiński.

Ryszard Treichel, Prezez Zarządu CIECH PIANKI Sp. z o.o.

ciechNiniejszym potwierdzam wysoką jakość i profesjonalizm usług świadczonych przez kancelarię Pałucki Trusiński. Dotyczy ona zarówno bieżącej obsługi prawnej zarządzanej przeze mnie Spółki Ciech Pianki, jak również prac związanych ze skomplikowanym i prowadzonym pod bardzo dużą presją czasu projektem polegającym na podwyższeniu jej kapitału zakładowego o aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (instalacja chemiczna w ruchu), a następnie nadzorze prawnym nad zmianą właścicielską udziałów. Wartość transakcji to kilkadziesiąt milionów złotych.

Prawnicy Kancelarii wykazują się doskonałą znajomością m. in. Prawa korporacyjnego, umów, pracy i podatkowego. Wykazali się także ogromną skutecznością w ramach prowadzenia procedur rejestracyjnych. Na pozytywną ocenę Kancelarii wpływa z pewnością kwestia organizacji pracy, dostępność prawników i terminowość. Mając na uwadze powyższe, polecam Kancelarię Pałucki Trusiński, jako sprawdzonego doradcę prawnego i partnera biznesowego.

Konrad Mikołajski, Prezes Zarządu Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A.

zachemKancelaria Pałucki Trusiński Prawo i Podatki reprezentowała Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A. w Bydgoszczy, w sporze z organami skarbowymi o zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości, w kwocie wyrażonej liczbą siedmiocyfrową.

Zespół Kancelarii wykazał się przy tym doskonałą znajomością ustaw podatkowych, procedury, konsekwencją w relacjach z administracją podatkową, a także dbałością o interes klienta. Na szczególne podkreślenie zasługuje dążenie kancelarii do minimalizowania ryzyk podatkowych oraz pragmatyczne podejście do prowadzonego postępowania.

Kancelaria Pałucki Trusiński Prawo i Podatki Sp. j. to sprawdzony i rzetelny doradca oferujący oprócz obsługi podatkowej doskonałą znajomość obrotu gospodarczego.

Konrad Mikołajski, Prezes Zarządu Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A.

zachemNiniejszym potwierdzam, że zespół Kancelarii Pałucki Trusiński Prawo i Podatki wykonuje obsługę podatkową świadcząc usługi najwyższej jakości, profesjonalnie z dbałością o interesy Klienta oraz jego bezpieczeństwo fiskalne.

Dotyczy to zarówno stałej współpracy jak i udziału w poszczególnych projektach biznesowych. Kancelaria Pałucki Trusiński Prawo i Podatki w szczególności brała udział w obsłudze podatkowej operacji polegającej na wydzieleniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa (instalacja chemiczna w ruchu), wniesieniu jej w formie aportu na pokrycie podwyższonego kapitału nowoutworzonej spółki kapitałowej, a następnie transferze udziałów tej spółki do nowego udziałowca. Wartość transakcji to kilkadziesiąt milionów złotych.

Zespół kancelarii – mimo presji czasu – wykazał się doświadczeniem, wyspecjalizowaną wiedzą w zakresie regulacji podatkowych, wysoką kompetencją a także umiejętnością współpracy nawet w najtrudniejszych warunkach.
Mając powyższe na uwadze, z przyjemnością rekomenduję kancelarię Pałucki Trusiński Prawo i Podatki jako rzetelnego i sprawdzonego doradcę podatkowego.

Konrad Mikołajski, Prezes Zarządu Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A.

zachemInformuję wszystkich zainteresowanych, że Kancelaria Pałucki Trusiński Prawo i Podatki nadzorowała od strony właścicielskiej operację połączenia dwóch spółek grupy kapitałowej ZACHEM S.A., w zakresie związanych z nią konsekwencji oraz ryzyk podatkowych.

Podczas realizacji powyższego zadania – Kancelaria Pałucki Trusiński Prawo i Podatki – wykazała się najwyższym profesjonalizmem, umiejętnością prowadzenia złożonych gospodarczo projektów, elastycznością i zdolnością współdziałania z klientem.

Nie sposób też pominąć osobistego zaangażowania zespołu Kancelarii podczas wykonywanej obsługi oraz dbałości o interes klienta. Z przyjemnością potwierdzam, że usługi wykonywane przez Kancelarię Pałucki Trusiński Prawo i Podatki są najwyższej jakości. Mając to na uwadze polecam Kancelarią jako wypróbowanego doradcę podatkowego.

Marcin Kubit, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju HAWE Telekom

haweNiniejszym rekomenduję Kancelarię Pałucki Trusiński, jako sprawdzonego doradcę prawnego.

Prawnicy Kancelarii, w ramach prowadzonego procesu Due Diligence prawno-podatkowego, wykonali powierzone im zadania niezwykle sprawnie. Jednocześnie wnioski zaprezentowane w przygotowanym raporcie sformułowane zostały jasno i precyzyjnie, stanowiąc doskonały materiał do podjęcia decyzji biznesowych.

Polecam korzystanie z usług Kancelarii.

Piotr Kołodziejczyk, Partner Central Europe Trust – Polska Sp. z o. o.

cetNiniejszym potwierdzamy, że Kancelaria Radców Prawnych Pałucki Trusiński pełniła rolę doradcy prawnego Central Europe Trust – Polska Sp. z o.o. (CET) w zakresie opracowania umowy między spółkami grupy kapitałowej z branży energetycznej dotyczącej zarządzania strategicznego.

Powierzone zadania Kancelaria wykonywała na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym, przy wykazaniu dużej inicjatywy w tworzeniu oczekiwanych przez klienta CET rozwiązań prawnych. Prace zostały wykonane na czas pomimo napiętych terminów. Wyróżnikiem Kancelarii była bardzo dobra komunikacja w projekcie i zrozumienie potrzeb zleceniodawcy.

Kancelarię Radców Prawnych Pałucki Trusiński możemy rekomendować jako odpowiedzialnego i solidnego partnera we współpracy.

Józef Dulian, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny NITROERG S.A.

nitroerg logoMamy przyjemność potwierdzić, że firma Central Europe Trust Polska Sp. z o.o. ( CET) wspólnie z Kancelarią Pałucki Trusiński w okresie od stycznia do czerwca 2013 roku pełniły rolę doradców spółki NITROERG S.A. ( NITROERG) z Grupy Kapitałowej KGHM w projekcie dotyczącym wsparcia w procesie konsolidacji zakładów produkcyjnych.

Zakres prac realizowanych przez CET obejmował:

 

-Identyfikacje możliwych obszarów konsolidacji.
-Identyfikacje wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań konsolidacji ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań formalno- prawnych.
-Zdefiniowanie alternatywnych scenariuszy konsolidacji i określenie ich efektów.
-Opracowanie modelu finansowego pozwalającego na dynamiczną analizę potencjalnych efektów scenariuszy.
-Zdefiniowanie ryzyk związanych z wdrożeniem scenariuszy konsolidacji.
-Wypracowanie rekomendacji odnośnie wyboru scenariusza konsolidacji.

Efektem projektu było przedstawienie przez CET rekomendacji dotyczących optymalnego dla NITROERG S.A. scenariusza konsolidacji działalności produkcyjnej. W trakcie trwania projektu CET wspierał NITROERG również w komunikacji z nadzorem właścicielskim KGHM.

Prace zostały wykonane zgodnie z oczekiwaniem zarządu terminowo w standardzie profesjonalizmu doradczego. Zespół CET zangażowany w projekt wykazał się podczas współpracy zaangażowaniem oraz wysokim poziomem wiedzy merytorycznej. Z przyjemnością potwierdzamy, że usługi wykonane przez CET jak i Kancelarię Pałucki Trusiński charakteryzują się wysoką jakością.

Maciej Urban, Członek Zarządu FSM Polska Spółka z o. o.

logo (2)W imieniu FSM Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mam przyjemność potwierdzić najwyższą jakość usług prawnych, świadczonych na jej rzecz przez Kancelarię Pałucki Trusiński.

Zespół Kancelarii to wysoko kwalifikowani prawnicy. Szczególnie mocno należy podkreślić rzetelność, sprawność, szeroką wiedzę merytoryczną i skuteczność przy realizacji powierzonych zadań. Kancelaria zawsze stawia na pierwszym miejscu znalezienie rozwiązań pozwalających klientowi osiągnięcie jego celów w sposób z godny z obowiązującym prawem, natomiast rzetelne gospodarowanie czasem optymalizuje koszty obsługi prawnej.

Rekomenduję Kancelarię PAŁUCKI TRUSIŃSKI jako kompetentnego i rzetelnego partnera.

Piotr Boliński, Członek Zarządu Spartan Sp. z o .o.

logo (1)W imieniu zarządzanej przeze mnie Spółki Spartan mam przyjemność współpracować z Kancelarią Pałucki Trusiński, a w tym z radcą prawnym Marcinem Pałuckim. Współpraca ta, dotycząca w szczególności projektów związanych z pozyskiwaniem funduszy dla przedsiębiorstw, jak również wprowadzaniem do nich inwestorów strategicznych, układa się bardzo dobrze.

Usługi prawne świadczone na naszą rzecz są dopasowane do naszych indywidualnych potrzeb i pozwalają realizować wytyczone cele, jak również zabezpieczać interesy zleceniodawcy. Warte podkreślenia pozostają także terminowość i rzetelność wykonania zlecanych prac, w tym dbałość o każdy szczegół opracowywanej dokumentacji, jak również rzadka w świecie prawniczym umiejętność biznesowego spojrzenia na projekt prowadzony przez klienta kancelarii.

Jolanta Chodkowska, Prezes Zarządu PR Kwadrat Sp. z o.o.

nowa_pr_kwadratW imieniu Agencji PR Kwadrat rekomenduję Kancelarię Pałucki Trusiński, jako sprawdzonego partnera prawnego w realizacji dużych projektów promocyjnych i eventów.

Cechą wyróżniającą prawników Kanclearii jest ich operatywność, terminowość, biznesowe podejście do wyznaczonych celów, a także doskonała znajomość branży, w której funkcjonuje nasza Agencja. Na podkreślenie zasługuje również biegła znajomość przepisów prawa i umiejętność ich praktycznego i kreatywnego stosowania.