Artur Jurkowski, Dyrektor Wyższej Szkoły Mazowieckiej

5073Niniejszym potwierdzam, że Kancelaria Pałucki Trusiński Prawo i Podatki Sp. jawna w Warszawie brała czynny udział w tworzeniu Międzyuczelnianego Instytutu Europeistyki.

Prawnicy Kancelarii wykazali się gruntowną znajomością prawa, doskonałą komunikacją, elastycznością, a także ponadprzeciętnymi zdolnościami negocjacyjnymi. Z całą pewnością udział Kancelarii w procesie tworzenia Instytutu pozwolił na szybkie i skuteczne przeprowadzenie projektu.

Artur Jurkowski, Dyrektor Wyższej Szkoły Mazowieckiej

5073Mam przyjemność potwierdzić, że Kancelaria Pałucki Trusiński Prawo i Podatki Spółka jawna w Warszawie wykonywała obsługę prawną i podatkową Wyższej Szkoły Mazowieckiej.
Prawnicy Kancelarii to zespół wysokiej klasy specjalistów swobodnie poruszających się w obszarze prawa gospodarczego, podatkowego, a także uregulowań dotyczących szkolnictwa wyższego

Dodatkowo dzięki doświadczeniu biznesowemu Wspólników Kancelarii możliwym było stworzenie strategii rozwoju Wyższej Szkoły Mazowieckiej. Z pełnym przekonaniem rekomenduję Kancelarię Pałucki Trusiński Prawo i Podatki Sp. jawna w Warszawie jako doświadczonego doradcę i partnera.

Piotr Krakowiak, Redaktor Naczelny Wydawnictwa InfoMarket Sp. z o.o.

logo_infomarketW imieniu wydawnictwa InfoMarket potwierdzam wysoką jakość usług świadczonych przez prawników Kancelarii Pałucki Trusiński.

W każdej zleconej sprawie Kancelaria wykazała się szybkością i skutecznością działania, wynikającą ze sprawnej komunikacji oraz znajomości stosowanych przepisów. Dotyczyło to zarówno kwestii procesowych, jak również negocjacji zawieranych przez nas umów, w tym dotyczących kwestii właścicielskich spółek powiązanych z wydawnictwem.

Bardzo ważną kwestią jest ścisłe ukierunkowanie zespołu Kancelarii na założone przez klienta cele.

Joaquin Llopart Mascaro, Dyrektor Generalny Plasticos Retractiles, S.L, Plasticos Polska Sp. z o. o.

Niniejszym, w imieniu Plasticologo_retractiles_sencers Retractiles, S.L. z siedzibą w Barcelonie, jak również jej spółki zależnej – Plasticos Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, których interesy w Polsce reprezentuje Kancelaria Pałucki Trusiński, potwierdzam rzetelność i fachowość świadczonych na naszą rzecz usług.

Zlecane przez nas prace wykonywane są terminowo, a co najważniejsze prawnicy Kancelarii osiągają cele istotne dla interesów ww. spółek. Każde z powierzonych zleceń jest również skrupulatnie rozliczone, co w oczywisty sposób buduje zaufanie stron.

Wojciech Sularz, były prezes zarządu Tatra Group sp. z o.o.

photoW imieniu Tatra-Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, potwierdzam wysoką jakość usług świadczonych przez prawników Kancelarii Pałucki Trusiński.

W każdej zleconej sprawie Kancelaria wykazała się szybkością i skutecznością działania, wynikającą ze sprawnej komunikacji oraz znajomości stosowanych przepisów. Działania Kancelarii dotyczyły obsługi prawnej organizacji dużych eventów, festiwali oraz imprez sportowych.

Wartą podkreślenia kwestią jest ścisłe ukierunkowanie zespołu Kancelarii na założone przez klienta cele i znajomość jego branży.

Piotr Makowiecki, Wspólnik PHOTOPRODUCTION Kobusiński i Makowieccy Sp. J.

Jako wspólnik PHOTOPRODUCTION Kobusiński i Makowieccy Sp. J. niniejszym potwierdzam aktywny udział prawników Kancelarii PAŁUCKI TRUSIŃSKI Prawo i Podatki w procesie negocjowania i zawierania porozumienia wspólników stanowiącego podstawę zmiany składu osobowego Spółki i ich wzajemnych rozliczeń. Bardzo istotne dla stron porozumienia pozostaje to, że dokumenty przygotowane przez Kancelarię traktowały ww. kwestię kompleksowo, czyli opisywały szczegółowo wzajemne prawa i obowiązki wspólników, jednocześnie odnosząc się do kwestii podatkowych.
Biorąc pod uwagę powyższe rekomenduję Kancelarię PAŁUCKI TRUSIŃSKI Prawo i Podatki, jako sprawdzonego i rzetelnego doradcę w zakresie prawa spółek i podatkowego.

Włodzimierz Kaczmarek, Prezes Zarządu SKK Consulting Sp. z o. o

Kancelaria Radców Prawnych Pałucki Trusiński współpracuje ze Spółkami z grupy SKK Consulting Sp. z o. o., tzn. Zakładami Przemysłu Wapienniczego Sulejów SKK Consulting Sp. z o. o. & Co. Spółka komandytowa, a także Kopalnią Sulejów SKK Consulting Sp. z o. o i Wspólnicy – Spółka komandytowa, w okresie ostatnich kilku lat. W tym czasie prawnicy Kancelarii pod przewodnictwem radcy prawnego Marcina Pałuckiego wspierali ww. podmioty świadcząc na ich rzecz całościową obsługę prawną. Polegała ona m. in na doradztwie, a także merytorycznym i organizacyjnym wsparciu w ramach trudnego procesu restrukturyzacji zadłużenia, w skład którego wchodziły zobowiązania wobec banków i Skarbu Państwa, pozyskaniu inwestora oraz uruchomienia przedsiębiorstwa prowadzącego kopalnię wapienia.
Powyższe działania zawsze były skuteczne, prowadzone szybko i rzetelnie i w sposób należyty zabezpieczały interesy klienta.

Tomasz Szatner, Prezes Zarządu PAKKO Sp. z o. o.

Zarząd PAKKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pragnie podkreślić, że usługi świadczone przez Kancelarię Radców Prawnych Pałucki i Trusiński są najwyższej jakości i spotkały się z jego pełną aprobatą. Szeroka wiedza na temat regulacji prawnych, najwyższa jakość realizowanych prac, rzetelność oraz trafność proponowanych rozwiązań, jak również bogate doświadczenie połączone z elastycznym reagowaniem na potrzeby klienta i zmieniające się uwarunkowania prawne przyczyniły się do uznania Kancelarii za godną rekomendowania.
Szczególnie cennymi są: zaangażowanie Kancelarii w sprawy windykacyjne, perfekcyjna współpraca z komornikami, dbałość o minimalizowanie kosztów, racjonalna umiejętność prognozowania skutków działań, a także wskazanie postępowań, których prowadzenie może narazić klienta na dodatkowe, nadmierne wydatki, w końcu zaś zdolności mediacyjne.

Anna Szatner, Syndyk nr licencji 246

Niniejszym informuję, że wykonując obowiązki syndyka masy upadłości na stałe współpracuję z Kancelarią Pałucki Trusińki Prawo i Podatki Sp. j. w  Warszawie, w zakresie świadczonych przez nią usług doradztwa prawnego i  podatkowego.
Zarówno obsługa prawna wykonywana przez Kancelarię jak również usługi realizowane w ramach praktyki podatkowej pozwalają rekomendować ją jako solidnego i rzetelnego partnera.
Na szczególne podkreślenie zasługuje terminowa realizacja zleceń, zdolność do natychmiastowej reakcji, wysoki poziom merytoryczny wykonywanych usług,a  także aktywna postawa skierowana na rozwiązywanie pojawiających się problemów prawnych i prawno-podatkowych.

Iwona Sorbian, Dyrektor Zarządzający Coursee Good Relations Group

W imieniu Firmy Coursee Good Relations Group, mam przyjemność potwierdzić najwyższą jakość usług prawnych, świadczonych na jej rzecz przez zespół Kancelarii Radców Prawnych Pałucki Trusiński.
Współpraca obejmuje swym zakresem przygotowywanie całego pakietu umów, które Coursee Good Relations Group stale wykorzystuje w prowadzeniu działalności.
Przy realizacji powierzonych zadań zespół Kancelarii przewidział wszelkie aspekty prawne i biznesowe, wykazując się także rzetelnością, sprawnością i bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym. Wszelkie działania prawników cechuje wysoki profesjonalizm i dbałość o każdy szczegół opracowywanej dokumentacji. Elastyczność i biznesowe podejście do stosowania prawa pozwalają na podejmowanie szybkich i skutecznych decyzji.

Agatha Slaby-Bolińska, Szef Agencji Pi-aR +

Niniejszym potwierdzam, że prowadzona i zarządzana przeze mnie agencja działająca pod nazwą Pi – aR+ współpracuje z Kancelarią Pałucki Trusiński. Uzyskiwane tą drogą porady, opinie i analizy prawne zawsze przygotowywane są rzetelnie, terminowo i rzeczowo udzielają odpowiedzi na pojawiające się pytania.
Zespół Kancelarii to wysoko kwalifikowani prawnicy, świadczący usługi na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, zawsze stawiający na pierwszym miejscu znalezienie rozwiązań pozwalających Klientowi osiągnięcie jego celów w sposób zgodny z obowiązującym prawem.
Przy realizacji zleceń Kancelaria bardzo rzetelnie gospodaruje czasem przeznaczonym na realizację powierzonych prac, co optymalizuje koszty obsługi prawnej.

Piotr Boliński, Członek Zarządu Polskich Profesjonalnych Wydawnictw Prasowych Sp. z o. o.

Kancelaria Radców Prawnych Pałucki Trusiński, reprezentowana w kontaktach z naszym wydawnictwem przez mec. Marcina Pałuckiego, świadczy na jej rzecz usługi prawne w sposób wspomagający efektywne zarządzanie. Prawnicy bezpośrednio zaangażowani w obsługę wykazują się profesjonalizmem, co w naszym rozumieniu oznacza doskonałą znajomość przepisów prawa i jednocześnie operatywność, terminowość i, co najważniejsze, zorientowanie na wyznaczone przez nas cele biznesowe.
Bardzo istotna dla nas pozostaje skuteczność prowadzonych, szeroko rozumianych działań windykacyjnych, przy jednoczesnej umiejętności takiego ułożenia relacji z dłużnikiem, która pozwala bardzo często na utrzymanie dalszej współpracy i odnoszenie z tego wymiernych korzyści.

Piotr Modzalewski, Wiceprezes Zarządu Mediaprofit Sp. z o. o.

Niniejszym potwierdzam najwyższą jakość usług prawnych świadczonych przez zespół Kancelarii Pałucki Trusiński.
Kancelaria świadczyła swoje usługi w ramach złożonego i długotrwałego procesu zmiany struktury właścicielskiej Spółki Mediaprofit. W ich ramach radca prawny
Marcin Pałucki skutecznie negocjował zarówno rozwiązania prawne, a także ściśle biznesowe.
Szczególnie mocno podkreślamy rzetelność, sprawność, szeroką wiedzę prawniczą i skuteczność Kancelarii przy realizacji powierzonych zadań.

Ewelina Krysiak, Wspólnik Iwentex Krysiak Zieliński (SNAPEVENT.PL)

Prawnicy Kancelarii Pałucki Trusiński udzielili wsparcia naszej Spółce m.in. projektując i negocjując kontrakty z silnymi kapitałowo i organizacyjnie partnerami, w tym jedną z międzynarodowych wytwórni płytowych oraz czołowym polskim producentem telewizyjnym i eventowym.
Powierzone zadania Kancelaria wykonała profesjonalnie, skutecznie i terminowo, przede wszystkim dzięki znajomości specyfiki branży eventowej i umiejętności jej odniesienia do właściwych przepisów prawa, w tym umów, autorskiego, spółek i podatkowego.
Na bazie naszych doświadczeń rekomendujemy korzystanie z usług Kancelarii.

Sylwester Biraga Przewodniczący Zarządu, David Foulkes Członek Zarządu Stowarzyszenia Druga Strefa

Stowarzyszenie Druga Strefa w Warszawie będące organizacją pożytku publicznego – założyciel Teatru Druga Strefa – informuje wszystkich zainteresowanych, iż korzysta z obsługi prawnej Kancelarii Pałucki Trusiński Kancelaria Radców Prawnych, która w dużej mierze wykonywana jest pro publico bono.
Kancelaria sporządza opinie prawne w zakresie prawa cywilnego, prawa autorskiego, prawa zamówień publicznych oraz zasad działania Stowarzyszenia jako odbiorcy pomocy publicznej w związku z realizowanymi projektami artystycznymi i edukacyjnymi. Stowarzyszenie także często korzysta z pomocy Kancelarii w negocjowaniu umów z władzami samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej.
Szczególnie mocno należy podkreślić fachowość, zaangażowanie i skuteczność Kancelarii w obsłudze prawnej projektów międzynarodowych, finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, Polskiego Ministerstwa Kultury a także podmiotów zagranicznych realizujących wspólnie ze Stowarzyszeniem projekty teatralne.
Biorąc pod uwagę powyższe Zarząd Stowarzyszenia Druga Strefa rekomenduje Kancelarię Pałucki Trusińśki jako kompetentnego i wrażliwego społecznie partnera.

Bartłomiej Ryć, Wiceprezes Zarządu Alpitras Polska Sp. Z o. o

W imieniu zarządzanych przeze mnie spółek z Grupy Alpitras (Alpitras Ltd z siedzibą w Nikozji oraz Alpitras Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi) z najwyższą przyjemnością polecam korzystanie z usług świadczonych przez zespół prawników Kancelarii Pałucki Trusiński.
Profesjonalizm ich działań oraz bezsprzeczna skuteczność prowadzą do wystawienia im jak najwyższych ocen.
Członkowie zespołu Kancelarii świadczący usługi na rzecz ww. spółek wykazali się doskonałą znajomością zagadnień związanych z szeroko rozumianym prawem spółek, podatkowym (w tym międzynarodowym) oraz nieruchomości. Skutecznie doradzali także w kwestiach czysto biznesowych.

Piotr Makowiecki, Wspólnik SKYRONIOX Sp. z o.o.

Jako wspólnik SKYRONIX Sp. z o.o. potwierdzam udział Kancelarii PAŁUCKI TRUSIŃSKI Prawo i Podatki w procesie negocjowania i zawierania umowy Spółki, jak również wewnętrznej umowy wspólników.
Współpraca z Kancelarią w tym zakresie pozwoliła poznać jej zespół, jako doradców doskonale znających zarówno przepisy prawa,a  także, co bardzo ważne, rozumiejących realia biznesowe danego projektu.
Podkreślenia wymaga również bardzo sprawna rejestracja Spółki.