Ceny transferowe

Obszarem szczególnie wysokiego ryzyka podatkowego są transakcje dokonywane pomiędzy podmiotami powiązanymi. Obserwując na przestrzeni lat postępowania kontrolne prowadzone w tej mierze przez władze skarbowe, ich metodologię, skutki czynionych ustaleń w korespondencji ze stopniem przygotowania przedsiębiorców jesteśmy przekonani, że dobrze skonstruowana argumentacja stanowi skuteczną tarczę w relacjach z administracją podatkową. W ramach naszych usług przygotowujemy dokumentację cen transferowych odpowiadającą obowiązującym wymogom, identyfikując przy tym istniejące zagrożenie fiskalne. We współdziałaniu z Klientem ustalamy politykę cen transferowych, w tym także tworzymy ramowe umowy wyznaczające generalne zasady współpracy pomiędzy podmiotami powiązanymi w krajowe i międzynarodowe grupy kapitałowe. W razie konieczności gromadzimy i przekazujemy dane dotyczące porównywalnych transakcji zawieranych w warunkach rynkowych, reprezentujemy naszych Klientów w procesie uzyskiwania uprzedniego porozumienia cenowego. Najczęściej po uporządkowaniu dokumentacji i stworzeniu właściwych procedur Klienci są w stanie samodzielnie dokumentować kolejne transakcje poddając efekt swoich prac naszej weryfikacji.