IT

W zakresie branży teleinformatycznej (IT) doradzamy podmiotom publicznym, jak również prywatnym przedsiębiorstwom, w zakresie sporządzania i opiniowania umów mających za przedmiot m.in. dostawę i zainstalowanie sprzętu komputerowego, wdrożenie oprogramowania, czy też przeszkolenie personelu z dostarczonych rozwiązań.

Nasz Zespół to przede wszystkim pasjonaci nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych, którzy rozumieją i pogłębiają tę tematykę również od strony technologicznej. Prawnicy są autorami publikacji z zakresu zagadnień IT w prasie polskiej i zagranicznej oraz prelegentami wielu konferencji branżowych.

Zdajemy sobie sprawę, że branża IT – z uwagi na jej specyfikę – wymaga stałej współpracy z praktykami o szerokim doświadczeniu i wykształceniu informatycznym. W związku z powyższym, podjęliśmy współpracę z firmą Cloudware Polska sp. z o.o., która jest liderem w obszarze Cloud Computingu, posiadającą certyfikaty największych producentów sprzętu i oprogramowania oraz mającą status ich partnera.

Pragniemy podkreślić, że synergia przedstawicieli branży prawniczej oraz IT to wyjątkowa oferta w skali całego kraju. Gwarantuje kompleksowe i profesjonalne wsparcie Klienta na przestrzeni całego procesu – bez względu na jego złożoność.