Konrad Mikołajski, Prezes Zarządu Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A.

zachemKancelaria Pałucki Trusiński Prawo i Podatki reprezentowała Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A. w Bydgoszczy, w sporze z organami skarbowymi o zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości, w kwocie wyrażonej liczbą siedmiocyfrową.

Zespół Kancelarii wykazał się przy tym doskonałą znajomością ustaw podatkowych, procedury, konsekwencją w relacjach z administracją podatkową, a także dbałością o interes klienta. Na szczególne podkreślenie zasługuje dążenie kancelarii do minimalizowania ryzyk podatkowych oraz pragmatyczne podejście do prowadzonego postępowania.

Kancelaria Pałucki Trusiński Prawo i Podatki Sp. j. to sprawdzony i rzetelny doradca oferujący oprócz obsługi podatkowej doskonałą znajomość obrotu gospodarczego.