Rozrywka

Wspieramy naszych Klientów tworzących rozrywkę popularną, jak również tę skierowaną do odbiorcy bardziej wymagającego, tj. producentów, promotorów, artystów, twórców, organizatorów eventów, prezenterów, dziennikarzy, modelki/modeli, agentów. W ramach tej specjalizacji projektujemy i negocjujemy m.in. następujące umowy:

MUZYKA

 • pomiędzy studiami nagraniowymi/wytwórniami płytowymi, a artystami,
 • pomiędzy agentami i artystami,
 • dotyczące komercjalizacji wizerunku artystów,
 • sponsorskie,
 • pomiędzy członkami zespołów muzycznych,
 • z promotorami,
 • o organizację koncertów i udział w trasach koncertowych,
 • dotyczące eksploatacji utworów artystycznych,
 • dystrybucyjne

FILM

 • o finansowanie produkcji filmowej,
 • nabycia praw do scenariusza filmowego,
 • ze scenarzystami, reżyserami, operatorami i innymi twórcami zaangażowanym w  proces produkcji filmu,
 • ubezpieczenia produkcji filmowej,
 • najmu studia filmowego,
 • dotyczące prac postprodukcyjnych,
 • dystrybucyjne,
 • z nadawcami telewizyjnymi.

TV

 • dotyczące nabycia praw niezbędnych do produkcji telewizyjnej,
 • o współprodukcję,
 • dotyczące finansowania produkcji telewizyjnych,
 • sprzedaży praw do produkcji oraz licencyjne,
 • dotyczące komercjalizacji postaci,
 • dystrybucyjne

TEATR

 • z osobami zaangażowanymi w produkcję teatralną (aktorzy, reżyser, pisarz, kompozytor, muzykami etc),
 • dotyczące finansowania,
 • z producentem

WYDAWCY

 • z autorami,
 • drukarniami,
 • dystrybutorami,
 • osobami odpowiadającymi za techniczną stronę przygotowania wydań papierowych lub elektronicznych.

W ramach powyższych usług nasi Klienci otrzymują wsparcie podatkowe, poprzez umiejętne planowanie i prezentację obowiązków podatkowych związanych z zawarciem i wykonaniem ww. umów oraz wprowadzenie do nich postanowień optymalizujących wysokość opodatkowania bądź termin zapłaty podatku (podatków), przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia bezpieczeństwa skarbowego.