Mirosław Trajman, Dyrektor Departamentu Zarządzania Operacyjnego ENEA S.A.

eneaNiniejszym potwierdzam, że firma Central Europe Trust – Polska we współpracy z kancelarią prawną Pałucki Trusiński zrealizowała projekt polegający na optymalizacji obsługi prawnej ENEA przez własne biuro prawne i kancelarie zewnętrzne. Projekt obejmował:
– analizę świadczenia obsługi prawnej: zakresu, kosztów, organizacji i sposobu zlecenia usług,
– ocenę usług prawnych świadczonych przez mecenasów biura prawnego,
– reorganizację działania biura prawnego,
– wydzielenie części biura prawnego do zewnętrznego podmiotu,
– wynegocjowanie umowy na obsługę prawną z wydzieloną kancelarią,
– przygotowanie dokumentacji wdrożeniowej (regulaminów).

Prace projektowe zostały wykonane na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym.