Nasze Wartości

SKUTECZNOŚĆ – jesteśmy skuteczni, bo:
wykorzystujemy wszelkie dozwolone przepisami prawa i zasadami etyki zawodowej dostępne siły i środki potrzebne dla osiągnięcia celu Klienta,
jesteśmy doskonale przygotowani do każdego zadania, spotkania, rozprawy,
doskonale znamy otoczenie biznesowe naszych Klientów,
o ile to możliwe, bierzemy aktywny udział w formułowaniu celów Klienta,
przed podjęciem działania zawsze widzimy jego cel,
umiemy wyznaczać cele,
kiedy zdecydujemy się działać, robimy to dynamicznie,
zawsze rzetelnie analizujemy powierzoną nam sprawę i odpowiedzialnie, ważąc szanse i ryzyka, oceniamy możliwość osiągnięcia celu Klienta,
stawiamy sobie i Klientowi właściwe pytania i konsekwentnie poszukujemy na nie odpowiedzi,
dbamy o nasz lojalny i zgrany zespół i pamiętamy, że każdy z jego członków to indywidualność,
znamy się na tym, czym się zajmujemy i cały czas się uczymy, jako zespół oraz każdy indywidualnie,
jesteśmy nastawieni na tworzenie rozwiązań.

 

PROSTOTA – prostota oznacza dla nas:
brak zbędnego działania,
oferowanie Klientowi tylko tego, co jest mu potrzebne pod kątem osiągnięcia założonego przez Niego celu,
dobór środków pomocy prawnej adekwatnych do rzeczywistych potrzeb Klienta,
łatwą do oceny formułę wynagrodzenia Kancelarii,
używanie języka zrozumiałego dla Klienta i efektywną komunikację,
możliwie prostą strukturę Kancelarii i ścieżkę rozwoju zawodowego członków zespołu.

 

WARTOŚĆ – dajemy wartość, bo:
przyjmujemy i prowadzimy tylko takie sprawy, w których wartość otrzymana przez Klienta jest wyższa niż nasze wynagrodzenie,
każdy członek naszego zespołu, dając z siebie bardzo dużo, dostaje w zamian jeszcze więcej.