Newsletter

title   Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

marketingzgodny-z-prawem   Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

book

Tematyka publikacji obejmuje prawne aspekty związane z branżą MICE, m.in. umowy stosowane na rynku eventowym, wykorzystywanie cudzego wizerunku przy promowaniu spotkań, opodatkowanie imprez masowych bądź też kwestie odpowiedzialności prawnej organizatorów spotkań. Pierwszy blok tematyczny poświęcono ogólnym zagadnieniom dotyczącym imprez masowych i turystycznych, w drugim autorzy skupili się na przedstawieniu formalnej strony sporządzania umów i kontraktów w branży eventowej, trzeci oscylował wokół tematu własności intelektualnej, zaś w czwartym omówiono obowiązki organizatora w związku z podatkami m.in. od towarów i usług.

book

„Paragraf 2.0. Marketing zgodny z prawem” stanowi prezentację wyników analizy tendencji do korzystania z narzędzi prawnych w marketingu wśród zleceniodawców, plannerów i przedstawicieli różnych typów agencji świadczących usługi marketingowe. Określa najistotniejsze zagrożenia mogące wpłynąć na wizerunek marki przedsiębiorców oraz prezentuje, jak za pomocą właściwych od strony prawnej działań marketingowych zachować lub zwiększyć wartość firmy.