Nieruchomości, inwestycje budowlane

Oferujemy szeroki wachlarz usług dotyczących prawa nieruchomości.
Doradzamy na etapie badania stanu prawnego nieruchomości, transakcji sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych.
Prowadzimy sprawy związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości. Reprezentujemy Klientów w sprawach reprywatyzacyjnych (szczególnie w związku z przepisami tzw. Dekretu Bieruta), w przedmiocie zasiedzenia, zwrotu nieruchomości i podobnych.
Posiadamy bogate doświadczenie w uzyskiwaniu zgód na nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców.
Prowadzimy z sukcesem spory dotyczące realizacji roszczeń wynikających z umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości.
Reprezentujemy zarówno przedsiębiorstwa przesyłowe, jak również właścicieli nieruchomości obciążonych wybudowanymi na nich urządzeniami, np. służącymi do przesyłu energii elektrycznej i rurociągami.
Uzyskujemy dla naszych Klientów decyzje o warunkach zabudowy i pozwolenia budowlane.
Przygotowujemy projekty i negocjujemy wszystkie umowy związane z procesem budowlanym, w tym dotyczące projektowania, wykonawstwa, nadzoru, gwarancji w procesie inwestycyjnym, funkcji inżyniera, a także umowy deweloperskie i sprzedaży lokali.
Przygotowujemy w tym zakresie także procedury przetargowe.
Każda transakcja jest przez nas analizowana i optymalizowana pod kątem skutków podatkowych.