Planowanie podatkowe i optymalizacja podatkowa

W warunkach ostrej konkurencji rynkowej i postępującej fiskalizacji obrotu gospodarczego naturalnym jest poszukiwanie rozwiązań optymalizujących obciążenia fiskalne. Remedium na nadmierną wielkość daniny należnej państwu jest planowanie podatkowe (etap przygotowania przedsięwzięcia) i optymalizacja podatkowa (etap realizacyjny). W ramach prac działu podatkowego Kancelarii proponujemy Klientom takie konstruowanie założeń biznesowych, które w obrębie obowiązujących przepisów umożliwiają minimalizowanie obciążeń fiskalnych. Przy wykonywaniu tego rodzaju zleceń wartością nadrzędną pozostaje dla nas zawsze bezpieczeństwo naszych Klientów. Proponowane im rozwiązania służą zatem obniżeniu płaconych podatków, a nie uchylaniu się od ich płacenia. W ramach świadczonych usług optymalizujemy podatkowo przedsiębiorców m. in. w zakresie prowadzonej działalności operacyjnej, dochodów osobistych, dywidendy i zysków z inwestycji kapitałowych.