POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.

psg-470x266Niniejszym potwierdzamy, że firma Central Europe Trust – Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (CET), przy udziale kancelarii prawniczej Pałucki Trusiński Prawo i Podatki sp. jawna z siedzibą w Warszawie, zrealizowała na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. (PSG) z siedzibą w Warszawie usługi doradcze przy realizacji projektu (TRANSAKCJI) dotyczącego akwizycji wybranych zasobów spółki PGNiG Technologie S.A. (PGNiG-T).

Zakres prac CET obejmował:

  • Zdefiniowanie modelu TRANSAKCJI – analiza profilu działalności PGNiG-T wraz z analizą możliwych wariantów TRANSAKCJI, uwzględniających aspekty formalno­prawne, podatkowe i biznesowe.
  • Przygotowanie TRANSAKCJI – przeprowadzenie analizy due dillignece PGNiG-T w obszarze prawno-podatkowym i finansowo-księgowym wraz analizą korzyści biznesowych i wpływu na taryfę PSG.
  • Opracowanie modelu finansowego nowego Oddziału PSG – analiza efektywności utworzenia nowego Oddziału PSG na bazie zasobów PGNiG-T wraz z określeniem wpływu jego utworzenia na kluczowe wskaźniki finansowe PSG.
  • Wsparcie przy realizacji TRANSAKCJI – opracowanie projektów umowy sprzedaży i umowy dzierżawy majątku PGNIG-T stanowiącego przedmiot TRANSAKCJI, doradztwo w uzgodnieniu przedmiotowych umów pomiędzy PSG i PGNiG-T.
  • Opracowanie Planu akwizycji zasobów PGNiG-T na potrzeby operacyjnego zarządzania całym procesem.

Ww. prace były zrealizowane przez CET od kwietnia 2017 r. do kwietnia 2018 r. Wymieniona powyżej kancelaria prawnicza realizowała, jako Podwykonawca CET, zadania w zakresie aspektów prawno-podatkowych TRANSAKCJI (analiza formalno­prawna wariantów, analiza due diligence PGNiG-T, umowy transakcyjne).