Prawo autorskie

W ramach zleceń dotyczących kwestii prawnoautorskich zabezpieczamy interesy osób sprzedających, jak i nabywających prawa autorskie. Dotyczy to także wszelkiego rodzaju umów licencyjnych i praw zależnych.
Dokonujemy audytów umów stosowanych przez Klientów, biorąc pod uwagę kwestie prawne, branżowe i biznesowe.

Nasi specjaliści posiadają bogate doświadczenie związane z prowadzeniem negocjacji, których stroną są organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.
Bardzo ważnym aspektem naszych zainteresowań pozostają kwestie optymalizacji podatkowych obrotu prawami autorskimi.
Kancelaria współpracuje na bieżąco z wysoko kwalifikowanymi rzecznikami patentowymi – specjalistami znającymi poszczególne branże, prowadzącymi sprawy rejestracji patentów, znaków towarowych czy wzorów użytkowych.