Sprawy korporacyjne

Na zlecenie Klientów projektujemy i negocjujemy umowy spółek. Dotyczy to także porozumień wewnętrznych wspólników, jak również umów typu joint-venture.
Wspieramy Klientów na etapie likwidacji spółek.
Rejestrujemy oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, a także fundacje i stowarzyszenia.
Doradzamy w sprawach związanych z łączeniem spółek, jak również sprzedażą i kupnem udziałów lub przedsiębiorstw. Na zlecenie Klientów przeprowadzamy badania due diligence prawne i prawno-podatkowe.