Postępowania podatkowe

Reprezentując Klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach skarbowych zawsze pamiętamy, że skuteczności podejmowanych działań musi towarzyszyć troska o umożliwienie przedsiębiorcy prowadzenia bieżącej działalności w sposób maksymalnie niezakłócony i stabilny. Zapewniamy zatem pomoc i doradztwo na każdym etapie kontroli podatkowej oraz w czasie całego postępowania, współtworzymy z Klientem argumentację prezentowaną administracji skarbowej, przygotowujemy potrzebne ekspertyzy i opinie prawno-podatkowe.

W razie potrzeby zastępujemy naszych Klientów w postępowaniach sądowo-administracyjnych toczących się przez Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, a także przez Naczelnym Sądem Administracyjnym.