Kontrakty handlowe

Na zlecenie naszych Klientów projektujemy i negocjujemy umowy, zarówno w krajowym, jak i międzynarodowym obrocie gospodarczym.
Naszym priorytetem niezmiennie pozostaje połączenie i wyważenie, z jednej strony determinacji w osiągnięciu celu biznesowego Klienta, z drugiej zaś zabezpieczenie Jego interesów.
Tworząc umowy zawsze pamiętamy o kwestiach podatkowych.