Spory sądowe i arbitraż gospodarczy

Reprezentujemy Klientów w ramach negocjacji przedsądowych, procesów sądowych prowadzonych przez sądy powszechne, Sąd Najwyższy, jak i arbitraż gospodarczy oraz sportowy (roszczenia majątkowe, sprawy dyscyplinarne)..
Zarządzamy ryzykiem procesowym i doradzamy celowość zawarcia ugody lub odrzucenia propozycji ugodowych. Negocjujemy warunki takich porozumień, zabezpieczając ich wykonanie, a także optymalizując skutki podatkowe.
Ponadto reprezentujemy Klientów w sporach z administracją publiczną na etapie postępowania administracyjnego, jak i sądowo-administracyjnego w sprawach prowadzonych przez Wojewódzkie Sądy Administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny.