Sprawy karno-gospodarcze i karno-skarbowe

Reprezentujemy Klientów, jako obrońcy w sprawach karno-gospodarczych i karno-skarbowych. Oprócz tego doradzamy osobom fizycznym lub prawnym poszkodowanym przestępstwem. Kluczowe zagadnienia, jakimi zajmujemy się w tym obszarze naszej praktyki, to m.in.:
– odpowiedzialność karna i karno-skarbowa członków organów osób prawnych,
– niegospodarność,
– naruszenie interesów wierzycieli,
– naruszenie tajemnicy służbowej,
– nadużycie zaufania,
– przekupstwo menadżerskie.