Jacek Trusiński

Jacek Trusiński

Wspólnik Zarządzający, radca prawny

Wspólnik zarządzający, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizuje się w prawie gospodarczym i finansowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatkowych. W przeszłości współpracował m. in. z międzynarodową siecią audytorów finansowych zdobywając doświadczenie w prowadzeniu różnego rodzaju badań i analiz spółek handlowych. Był doradcą prawnym przy procesach łączenia dużych spółek, restrukturyzacji grupy kapitałowej, opracowywaniu prospektów emisyjnych, sprzedaży banku oraz tworzenia jednej z prywatnych telewizji. Posiada bogate doświadczenie w projektowaniu przedsięwzięć artystycznych i producenckich a także operacji gospodarczych pod kątem optymalizacji podatkowych, w tym np. przy wykorzystaniu spółek-rezydentów liberalnych jurysdykcji podatkowych.  Zakres jego specjalizacji związany jest również z  ochroną praw autorskich i pokrewnych realizowaną przez organizacje zbiorowego zarządu, którym doradza w kwestiach podatkowych i które reprezentuje wobec administracji skarbowej. Jest specjalistą w dziedzinie opodatkowania loterii promocyjnych i audiotekstowych, sprzedaży premiowej, konkursów wiedzy oraz programów lojalnościowych. Reprezentuje strony   postępowań prowadzonych przez organy podatkowe w tym także w sporach precedensowych obejmujących wielomilionowe należności  fiskalne. Doradza odbiorcom pomocy publicznej w związku z realizowanymi projektami artystycznymi i edukacyjnymi oraz reprezentuje ich wobec jednostek samorządu terytorialnego. Obsługuje od strony podatkowej  międzynarodowe projekty teatralne finansowane z funduszy Unii Europejskiej oraz Polskiego Ministerstwa Kultury.

Pasją Jacka są podróże. I te dalekie i te bliskie. Następnego dnia po powrocie do domu i Kancelarii planuje kolejną wyprawę. Stąd jego ulubioną lekturę stanowią przewodniki. To pozwala mu realizować swoje marzenia i poznawać miejsca dotychczas nieznane. Jacek, będąc smakoszem, jest podróżnikiem poznającym odwiedzane okolice m.in. przez ich kuchnię.