SOIT

SOITStowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel to organizacja zrzeszająca profesjonalistów, których wspólnym celem jest propagowanie incentive travel jako silnego i efektywnego narzędzia biznesowego.
Poprzez integrację środowiska i reprezentowanie jego interesów chce budować dobre imię i wizerunek branży. Szerzyć wiedzę, podnosić kompetencje, wyznaczać i promować wysokie standardy realizowanych projektów incentive travel.

Ogólnym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju zainteresowań w zakresie różnych dziedzin wiedzy związanych z organizacją wyjazdów incentive travel.

W tym szeroko zdefiniowanym celu mieszczą się wszelkie działania, które mają przyczynić się do:

  • Promocji incentive travel jako efektywnego narzędzia biznesowego
  • Wyznaczania i promowania standardów jakościowych i etycznych
  • Edukacji branży i Klientów
  • Rozwoju branży
  • Ochrony interesów branży
  • Integracji środowiska