Prawo prasowe i dobra osobiste

Nasi specjaliści doradzają w sprawach związanych z publikacjami prasowymi, w tym konsultują kwestie sprostowań i odpowiedzi, szczególnie pod kątem możliwych naruszeń dóbr osobistych.
W ramach naszej praktyki reprezentujemy Klientów w sporach dotyczących przedmiotowych zagadnień.