Zatrudnienie

Doradzamy Klientom w sprawach szeroko rozumianego zatrudnienia, w tym sportowców i twórców, w ramach ich bieżącej obsługi prawnej, jak i w sytuacjach niestandardowych (np. masowe redukcje zatrudnienia).
W ramach indywidualnego prawa pracy projektujemy i negocjujemy umowy o pracę, w tym zawierane z lub przez menadżerów wysokiego szczebla. Przygotowujemy wszelkiego rodzaju regulaminy, w tym pracy i wynagradzania. Doradzamy w zakresie zatrudnienia na innej podstawie niż umowa o pracę.
W zakresie zbiorowego prawa pracy reprezentujemy Klientów w kontaktach ze związkami zawodowymi, negocjujemy z sukcesem układy zbiorowe pracy.
Oprócz powyższego dbamy o płynne przejęcia pracowników np. w ramach procesów łączenia się przedsiębiorców lub innych przekształceń.
Posiadamy bogate doświadczenie w stosowaniu przepisów regulujących kwestie czasu pracy, w tym tak kontrowersyjne, jak te dotyczące czterobrygadowego systemu pracy.
Wspieramy Klientów w przypadku konieczności wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę, przygotowując strategię na okoliczność ewentualnego procesu sądowego.
Z sukcesem prowadzimy sprawy dotyczące legalizacji pobytu i zatrudnienia pracowników zagranicznych.
W zakresie doradztwa prawnego dotyczącego spraw pracowniczych optymalizujemy podatkowo pracowników zagranicznych pracujących w Polsce, jak również Polaków pracujących za granicą.